திங்கள், 5 அக்டோபர், 2009

எண் - எழுத்து கவிதை

"ஓர் எழுத்து கவிதை "நீ"!


இரண்டு எழுத்து கவிதை "நான்"!


மூன்று எழுத்து கவிதை நம் "காதல்"!


நான்கு எழுத்து கவிதை நம் "உள்ளம்"!


ஐந்து எழுத்து கவிதை நம் "திருமணம்"!


ஆறு எழுத்து கவிதை நம் "இல்வாழ்க்கை"!


ஏழு எழுத்து கவிதை நாம் "தாய்‍ ‍‍தகப்பன்".....!"


எம்.எஸ்.மோகன்ராஜ் ‍ 9788330607